Contributie

Contributie is nodig om de vereniging gezond te houden. De vereniging betaald jaarlijks voor het veldgebruik, gebruik van verschillende gymzalen in Veldhoven en draagt per speler een deel af aan de honkbalbond, de KNBSB.

Van deze contributie worden materialen gekocht waar alle spelers gebruik van kunnen maken. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) het contributiebedrag per team bepaald. Niet gebruikte contributie gaat naar de clubkas, waardoor een stabiele financiële basis voor de langere termijn kan worden verzekerd.    

Door All In worden per kwartaal contributienota’s verstuurd. Wij bieden de leden de mogelijkheid aan om de contributie automatisch te laten incasseren. Kiest het lid hier niet voor, dan wordt verwacht dat hij/zij zelf zorgdraagt voor het tijdig overmaken van de verschuldigde contributie.

Stichting leergeld

We werken samen met stichting leergeld de Kempen. Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud die in een gezin op bijstandsniveau opgroeien kan een vergoeding worden aangevraagd om de contributie en sportkleding te betalen. Ga voor meer informatie naar http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/.

 

Contributiebedragen 

Peildatum is de leeftijd die het lid op 1 januari van het betreffende jaar heeft:

Leeftijdscategorie: Contributiebedrag:
4 t/m 9 jaar (Beeball) € 72,00 per jaar (€ 36 per half jaar; € 18 per kwartaal)
8 t/m 11 jaar (Pupillen) € 110,00 per jaar (€ 55,00 per half jaar; € 28,00 per kwartaal)
12 t/m 14 jaar (Aspiranten) € 143,00 per jaar (€ 71,50 per half jaar; € 36,00 per kwartaal)
15 t/m 17 jaar (Junioren) € 176,00 per jaar (€ 88,00 per half jaar; € 44,00 per kwartaal)
Vanaf 18 jaar (Senioren) € 205,00 per jaar (€ 102,50 per half jaar; € 51,00 per kwartaal) (+€45,00 per jaar indien er bij senioren 1 wordt gespeeld)
Lid Softball Team € 105,00 per jaar (€ 52,50 per half jaar; € 26,25 per kwartaal)
Niet spelend lid: € 40,00 per jaar

 

Contributie graag overmaken op:
Girorekening: NL16INGB0004458531
T.n.v.: All In, Veldhoven

Bij betaling graag vermelden:
– Voor- en achternaam clublid
– Periode en jaar waarop de betaling betrekking heeft.

Comments are closed.