Contributie

Door All In worden per kwartaal contributienota’s verstuurd. Wij bieden de leden de mogelijkheid aan om de contributie automatisch te laten incasseren. Kiest het lid hier niet voor, dan wordt verwacht dat hij/zij zelf zorgdraagt voor het tijdig overmaken van de verschuldigde contributie.

Contributie graag overmaken op:
Girorekening: NL16INGB0004458531
T.n.v.: All In, Veldhoven

Bij betaling graag vermelden:
– Voor- en achternaam clublid
– Periode en jaar waarop de betaling betrekking heeft.

 

Contributiebedragen 

Peildatum is de leeftijd die het lid op 1 januari van het betreffende jaar heeft:

Leeftijdscategorie: Contributiebedrag:
4 t/m 9 jaar (Beeball) € 65,00 per jaar (€ 32,50 per half jaar; € 16,25 per kwartaal)
8 t/m 11 jaar (Pupillen) € 100,00 per jaar (€ 50,00 per half jaar; € 25,00 per kwartaal)
12 t/m 14 jaar (Aspiranten) € 130,00 per jaar (€ 65,00 per half jaar; € 32,50 per kwartaal)
15 t/m 17 jaar (Junioren) € 160,00 per jaar (€ 80,00 per half jaar; € 40,00 per kwartaal)
Vanaf 18 jaar (Senioren) € 185,00 per jaar (€ 92,50 per half jaar; € 46,25 per kwartaal)
Lid Softball Team € 95,00 per jaar (€ 47,50 per half jaar; € 23,75 per kwartaal)
Niet spelend lid: € 40,00 per jaar

 

Comments are closed.