COVID-19 Zaalprotocol All In – Versie 18 november 2020

Clubnieuws

Per 14 oktober jl. is het buitenseizoen gestopt voor alle teams van onze vereniging. Die dag zijn de nieuwe richtlijnen ingegaan vanuit de overheid rondom het sporten in Nederland. Deze zijn voor een periode van 2 weken aangescherpt (van 4 november t/m 18 november) en inmiddels weer teruggedraaid. Voor onze teams heeft dat ook invloed, welke met name de komende wintermaanden in de zaaltrainingen van toepassing gaat zijn.

COVID-19 Zaalprotocol All In – Versie 18 november 2020

In dit protocol worden de regels toegelicht die binnen All In gelden om op een verantwoorde manier met de richtlijnen rondom het COVID-19 virus om te gaan tijdens het beoefenen van de sport gedurende de zaaltrainingen.
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de globale richtlijnen vanuit de NOC-NSF (link) en de sport specifieke richtlijnen vanuit de KNBSB (link). Waar nodig zijn ze aangevuld en/of uitgebreid door het bestuur en de TC van All In. Hierin zijn voor zover mogelijk de richtlijnen van de afzonderlijke trainingslocaties meegenomen.

Deze richtlijnen gaan in vanaf woensdag 18 november en gelden tot nader order.

In de zomermaanden heeft iedereen van de club laten blijken hier bewust mee bezig te zijn, wat echt super is. Veel verenigingen hebben een voorbeeld aan ons kunnen nemen en ook vanuit de KNBSB kregen we complimenten voor onze aanpak.
Echter merkten we ook dat na verloop van tijd de teugels wat losser gingen en de focus minder was op de naleving van de opgestelde richtlijnen. Dit is natuurlijk begrijpelijk, maar wel jammer. We moeten zorgen dat we elkaar er scherp op houden de regels na te leven om zo het sporten mogelijk te blijven houden binnen onze vereniging.

We gaan er van uit dat iedereen de onderstaande protocollen dus opvolgt zoals beschreven. De richtlijnen zijn in het leven geroepen om op een verantwoorde manier hier mee om te gaan. Dit is dus geen vrije keuze van ons als vereniging en we zijn vooral blij dat we nog steeds (met beperkingen) onze honkbalsport mogen uitvoeren.
De handhaving hiervan ligt bij de club, waarbij de gemeente kan ondersteunen. Mocht blijken dat de protocollen overtreden worden, kan dit na waarschuwingen leiden tot boetes voor de persoon en/of de club en zelfs tot sluiting van de accommodatie voor honkbaldoeleinden. We vragen dus met klem aan jullie allen om je te houden aan de richtlijnen in dit protocol. Eventuele boetes die het directe gevolg zijn van het niet naleven van de protocollen zullen we als club ook direct doorleggen op de persoon in kwestie mocht deze hier aantoonbaar de aanleiding van zijn.

Mocht je echter als ouder of speler je niet prettig voelen bij de richtlijnen zoals deze momenteel zijn opgesteld, staat het je vrij om niet naar de trainingen en/of wedstrijden te komen. Dit is uiteraard jouw keuze die we respecteren. Geef dit aan bij je trainer, zodat deze er rekening mee kan houden.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding hiervan, kan er altijd contact worden opgenomen met de COVID-19 contactpersoon binnen All In. Dit is Wouter Hoex, te bereiken via tc@allinveldhoven.com

Bedankt voor jullie begrip en medewerking,

namens het bestuur en de TC
Rob van Kollenburg
voorzitter VHSV All In

Comments are closed.