COVID-19 Protocol – Versie 29 september 2020

Clubnieuws

Update 29 september: op maandag 28 september is er een persconferentie geweest door de overheid met voor ons relevante wijzigingen die per 29 september j.l. zijn gaan gelden.

Alle voorgaande protocollen komen hiermee te vervallen.

In dit protocol worden de regels toegelicht die binnen All In gelden om op een verantwoorde manier met de richtlijnen rondom het COVID-19 virus om te gaan tijdens het beoefenen van de sport.
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de globale richtlijnen vanuit de NOC-NSF (link) en de sport specifieke richtlijnen vanuit de KNBSB (link). Waar nodig zijn ze aangevuld en/of uitgebreid door het bestuur en de TC van All In.

Deze richtlijnen gaan in vanaf dinsdag 29 september 2020 en gelden tot nader order.

COVID-19 protocol All In – versie 29 september 2020

COVID-19 wedstrijdprotocol All In – versie 29 september 2020

We gaan er van uit dat iedereen de onderstaande protocollen opvolgt zoals beschreven. De richtlijnen zijn in het leven geroepen om op een verantwoorde manier hier mee om te gaan. Dit is dus geen vrije keuze van ons als vereniging en we zijn vooral blij dat we nog steeds (met beperkingen) onze honkbalsport mogen uitvoeren. De handhaving hiervan ligt bij de club, waarbij de gemeente kan ondersteunen. Mocht blijken dat de protocollen overtreden worden, kan dit na waarschuwingen leiden tot boetes voor de persoon en/of de club en zelfs tot sluiting van de accommodatie voor honkbaldoeleinden. We vragen dus met klem aan jullie allen om je te houden aan de richtlijnen in dit protocol. Eventuele boetes die het directe gevolg zijn van het niet naleven van de protocollen zullen we als club ook direct doorleggen op de persoon in kwestie mocht deze hier aantoonbaar de aanleiding van zijn.

Mocht je echter als ouder of speler je niet prettig voelen bij de richtlijnen zoals deze momenteel zijn opgesteld, staat het je vrij om niet naar de trainingen en/of wedstrijden te komen. Dit is uiteraard jouw keuze die we respecteren. Geef dit aan bij je trainer, zodat deze er rekening mee kan houden.

Competitiewedstrijden

Er mogen gelukkig nog steeds wedstrijden gespeeld worden. Hiervoor geldt nog steeds een specifiek protocol rondom de wedstrijden wat ook voor de bezoekende vereniging gaat gelden als ze op onze locatie zijn.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding hiervan, kan er altijd contact worden opgenomen met de COVID-19 contactpersoon binnen All In. Dit is Wouter Hoex, te bereiken via tc@allinveldhoven.com

Bedankt voor jullie begrip en medewerking,

namens het bestuur en de TC

Rob van Kollenburg
voorzitter VHSV All In

Comments are closed.